ติดต่อกองทุนยุติธรรม
  22nd Floor Software Park Building, Cheang Wattana Rd., Klongklua Sub District, Pak Kret District, Nontaburi 11120
 • Administrative Division Tel. 0-2502-6760, 0-2502-6742
  0-2502-6743, 0-2502-6156
 • Assistant Division Tel. 0-2502-6318
  0-2502-6246, 0-2502-6751,0-2502-6752
  Fax 0-2502-6905
  e-mail: legalaid.jfo@gmail.com
 • Financial Division Tel. 0-2502-6777, 0-2502-6074
  0-2502-6201, 0-2502-6771
  0-2502-6759, 0-2502-6031, 0-2502-6126
  Fax 0-2502-6288
  e-mail: f.a.s.99.jfo@gmail.com
 • Policy and Development Division Tel. 0-2502-6773, 0-2502-6903
  e-mail: policy.jfo@gmail.com
 • Information Technology Division Tel. 0-2502-6734, 0-2502-6740
  e-mail: justicefund@hotmail.com
 • Legal Division โทร. 0-2502-6841, 0-2502-6178
  e-mail: legal.jfo@gmail.com
 • Justice Fund Office
  Director 0-2502-6731
  Assistant 0-2502-6094
 • Fax 02502 6741
 • e-mail : Justicefund@moj.go.th