ระบบบริหารจัดการภายใน (Member Management)    
                สร้างโพสต์  ค้นหาโพสต์  แสดงโพสต์