ติดต่อกองทุนยุติธรรม
  99/42 หมู่ 4 ชั้น 22 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 แผนที่ | ภาพ
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 0-2502-6760, 0-2502-6742
  0-2502-6743, 0-2502-6156
 • กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน โทร. 0-2502-6318
  0-2502-6246, 0-2502-6751,0-2502-6752
  Fax 0-2502-6905
  e-mail: legalaid.jfo@gmail.com
 • กลุ่มงานการคลัง โทร. 0-2502-6777, 0-2502-6074
  0-2502-6201, 0-2502-6771
  0-2502-6759, 0-2502-6031, 0-2502-6126
  Fax 0-2502-6288
  e-mail: f.a.s.99.jfo@gmail.com
 • กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบ โทร. 0-2502-6773, 0-2502-6903
  e-mail: policy.jfo@gmail.com
 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-2502-6734, 0-2502-6740
  e-mail: justicefund@hotmail.com
 • กลุ่มงานนิติการ โทร. 0-2502-6841, 0-2502-6178
  e-mail: legal.jfo@gmail.com
 • สำนักงานกองทุนยุติธรรม
  ผู้อำนวยการ โทร. 0-2502-6731
  หน้าห้อง 0-2502-6094
 • Fax 02502 6741
 • e-mail : Justicefund@moj.go.th