สื่อประชาสัมพันธ์

        กองทุนยุติธรรมที่พึงของผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม
       กองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือ ใน 4 เรื่อง คือ
        1.การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
        2.การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
        3.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
        4.การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

        กองทุนยุติธรรมกับการเรียกร้องสิทธิ์ จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
       กองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือ ใน 4 เรื่อง คือ
        1.การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
        2.การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
        3.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
        4.การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

        วิดิทัศน์กองทุนยุติธรรม
       กองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือ ใน 4 เรื่อง คือ
        1.การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
        2.การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
        3.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
        4.การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

         กระทรวงยุติธรรมที่พึ่งของประชาชน
       ยามที่ทุกข์...และหาทางออกไม่ได้ กระทรวงยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึง
       ความเป็นธรรมได้ด้วยตนเอง สอบถามโทรสายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรี

         หนังสั้นกองทุนยุติธรรม เรื่อง Mother
       หนังสั้นกองทุนยุติธรรม รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา เรื่อง Mother ทีม AMY TEAM

         หนังสั้นกองทุนยุติธรรม เรื่อง ยุติ(ธรรม)
       หนังสั้นกองทุนยุติธรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา เรื่อง ยุติ(ธรรม) ทีม แสนแสบ

         หนังสั้นกองทุนยุติธรรม เรื่อง ความจริง
       หนังสั้นกองทุนยุติธรรม รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา เรื่อง ความจริง - ทีม TWINS

         หนังสั้นกองทุนยุติธรรม เรื่อง A man who never know the truth
       หนังสั้นกองทุนยุติธรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับอุดมศึกษา
       ทีม Exit Studio

         หนังสั้นกองทุนยติธรรม เรื่อง ฝนตกไม่เท่ากัน
       หนังสั้นกองทุนยติธรรม รางวัลชมเชย ระดับบุคคลทั่วไป เรื่อง ฝนตกไม่เท่ากัน
       ทีม InsignFilm

         หนังสั้นกองทุนยติธรรม เรื่อง Start do Start change
       หนังสั้นกองทุนยติธรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับบุคคลทั่วไป
       เรื่อง Start do Start change ทีม AV TEAM PKW

         หนั้งสั้นกองทุนยุติธรรม เรื่อง เคียง
        หนั้งสั้นกองทุนยุติธรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับบุคคลทั่วไป เรื่อง เคียง
        ทีม ว๊อบแว๊บสตูดิโอ

         ประเด็น "สิทธิประโยชน์ กองทุนยุติธรรม"

         “กองทุนยุติธรรม” เตรียมเข้ามาช่วยเหลือคดี “น้องการ์ตูน”

         รายการเดินหน้าประเทศไทย กองทุนยุติธรรม ความเป็นธรรมที่ทุกคนเอื้อมถึง

         รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม #รายการ NBT มีคำตอบ

         รายงานการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม
       (ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 12 มกราคม 2561)

         กองทุนยุติธรรม คืออะไร ?????

         ผู้บริหาร นายธวัชชัย ไทยเขียวให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม
       ในรายการทีวีบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง NBT

         เดินหน้าประเทศไทย ตอนกองทุนยุติธรรม อิสรภาพของคนจนเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา

         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดถึง...กองทุนยุติธรรม...

         ชนะเลิศระดับประชาชน ทีมหนึ่งอักษรในกระแสแห่งยุติธรรมาหนึ่งอักษร

         หนังสั้นชนะเลิศอันดับ1 ระดับอุดมศึกษา ฝันร้าย The Nightmare
      ผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น กองทุนยุติธรรม