กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวพริตตี้ชื่อดัง


        กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวพริตตี้ชื่อดังที่เสียชีวิตบริเวณล็อบบี้คอนโดแห่งหนึ่ง ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและให้คำปรึกษาแก่บิดาของผู้เสียชีวิตจากกรณีพริตตี้ชื่อดังถูกพบเป็นศพที่ล็อบบี้คอนโดแห่งหนึ่ง ย่านธนบุรี ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และคณะได้ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียหาย และแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมรับคำขอร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าว ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงด้านจิตใจต่อไป

ภาพ-ข่าว : สำนักงานกองทุนยุติธรรม