รมว.ยธ. ชื่นชมผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 3 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมเข้าร่วมฯ

            โอกาสนี้ นายมนินธ์ฯ รายงานถึงการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวธิติมา นรพันธ์พิพัฒน์ หรือ “ลัลลาเบล” ที่ได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดีร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาว ซึ่งเบื้องต้นพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้ว พบว่า กรณีของน้องลัลลาเบลเข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม สามารถรับความช่วยเหลือได้ พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม ในส่วนการประเมินผลการดำเนินงาน ได้ค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้น และเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5

            ทั้งนี้ นายสามารถฯ เน้นย้ำว่าการทำงานที่ให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น เหมือนกับการพายเรือ ในเมื่อลงเรือลำเดียวกันและจะทำให้เรือแล่นไปได้ ต้องใช้ความร่วมมือในร่วมใจเพื่อให้เรือไปถึงฝั่ง สุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือ “ประชาชน” เพื่อลดความเหลือมล้ำในสังคมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมได้กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ชื่นชมถึงผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม และกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เร่งดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและรับรู้ถึงภารกิจของกองทุนยุติธรรมอย่างทั่วถึง

            นายสามารถฯ กล่าวทิ้งท้ายและแสดงความขอบคุณพร้อมกับชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฎิบัติงานอย่างเต็มที่ เเละเห็นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยได้มอบแนวทางในการดำเนินงานโดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ