ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (26/10/2561)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ