กองทุนติธรรมร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

กองทุนยุติธรรมร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม เข้าร่วมงานมหกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร โดยกองทุนยุติธรรมได้นำเกมส์จิ๊กซอว์นกกองทุนฯ และมาสคอสนกกองทุนฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ภายใต้แนวคิด "Justice Land ดินแดนแห่งความยุติธรรม"


#วันเด็กแห่งชาติ2563 #JUSTICELAND #ดินแดนแห่งความยุติธรรม #วันเด็กกระทรวงยุติธรรม #มหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะฯ2563 #กองทุนยุติธรรม