กองทุนยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ณ สำนักงานเขตบางแค และสำนักงานเขตคลองเตย

ในวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรรมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ณ สำนักงานเขตคลองสามวา และสำนักงานเขตคลองเตย เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจงานของกองทุนยุติธรรมให้กับผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนได้นำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนตามเขตชุมชนต่างๆ