ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ