เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เขตหนองแขม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม

ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ณ สำนักงานเขตหนองแขม


เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจงาน และการบริการของกองทุนยุติธรรมให้กับประธานชุมชนของเขตหนองแขม เพื่อรับทราบถึงภารกิจและสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนตามเขตพื้นที่ชุมชน