ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารโครงการด้านการเงินการคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูล และเรียกรายงานผ่านระบบ jf-finance โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารโครงการด้านการเงินการคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูล และเรียกรายงานผ่านระบบ jf-finance โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ