“ปั่นจักรยาน ช่วยกองทุนยุติธรรมเพื่อประชาชน”

“ปั่นจักรยาน ช่วยกองทุนยุติธรรมเพื่อประชาชน”

ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 – 14.00 น. ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมงาน “ปั่นจักรยานช่วยกองทุนยุติธรรม เพื่อประชาชน” โดยมีพลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เป็นผู้จัดงานดังกล่าว โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บ.ย.ส.19) ชมรมจักรยานพับได้แห่งประเทศไทย และชมรมจักรยาน Alex Moulton/Brompton เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเส้นทางปั่นจักรยานจากสวนสามพราน – โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน - ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ระยะทางรวม 35 กิโลเมตร นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมด้วย ในโอกาสนี้ นายประสานฯ ได้รับมอบเงินบริจาคโดยรวมประมาณ 500,000 บาท เข้ากองทุนยุติธรรม พร้อมได้กล่าวขอบคุณผู้จัดงาน รวมถึงผู้ร่วมบริจาคเงินให้กับกองทุนยุติธรรมทุกท่าน ทางกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรมจะนำเงินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ต่อไป