พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยง

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานกองทุนยุติธรรม

ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานกองทุนยุติธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้อง และเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนยุติธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา สาเหตุของการเกิดปัจจัยเสี่ยง และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม โดยมีบุคลากรของสำนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน 50 คน เข้าร่วม