ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ