เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม

ในวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเขตจตุจักร เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน และการบริการ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสำนักงานเขตจตุจักร ประธานชุมชน ร่วมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เพื่อรับทราบถึงภารกิจงานของกองทุนยุติธรรม และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนตามเขตพื้นที่ชุมชน