ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา