ข่าวประกาศ “การดำเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ของกองทุนยุติธรรม”

ข่าวประกาศ

เพื่อให้การดำเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในการลดความเสี่ยงของ การแพร่ระบาดของโรคฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากประชาชนต้องการรับคำขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูลและขอรับคำปรึกษาได้ที่ โทร.02-5026318 หรือ 02-5026752 หรือผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และยังสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ผ่านแอพพิเคชั่น Justice Fund  ได้อีกด้วย หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง กองทุนยุติธรรม ยังมีเจ้าหน้าที่ให้บริการท่านเช่นเดิมนะคะ “เราจะสู้ไปพร้อมกัน ...กองทุนยุติธรรม บริการด้วยใจ"