ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ