ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา