ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล ๑๔ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล ๑๔ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ