ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา