ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีกองทุนยุติธรรมปีบัญชี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีกองทุนยุติธรรมปีบัญชี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ