ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นตะแกรงรอบ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นตะแกรงรอบ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ