ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม และเลื่อนประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)


เอกสารรายละเอียด

ไฟล์เอกสารรายละเอียด