ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อกล้องวงจรปิดภายใน จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อกล้องวงจรปิดภายใน จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ