ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ญอ ๕๓๑๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ญอ ๕๓๑๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้าง