ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


เอกสารรายละเอียด

ไฟล์เอกสารรายละเอียด