ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม)

นักวิเคราะห๋นโยบายและแผน (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม)