ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องเลื่อนกำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องเลื่อนกำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม) สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลื่อนสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม