ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (22/10/2561)

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 2561