กองทุนยุติธรรมร่วมจัดบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจใน “โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”

กองทุนยุติธรรมร่วมจัดบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจใน “โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”

         วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563” และร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรมพร้อมกับนางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ร่วมถึงบรรยากาศของการจัดโครงการ โดยมีกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนรู้ทันภัยสังคม


#กองทุนยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #สายด่วนโทร1111กด77 #โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์