ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ