กองทุนยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ณ สำนักงานเขตคลองสามวา เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจงานของกองทุนยุติธรรมให้กับประธานชุมชนแต่ละชุมชนได้รับทราบถึงภารกิจนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนตามเขตชุมชนต่างๆ