ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ๖๒๑๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ๖๒๑๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางาน