ข่าวประกาศ "เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

ข่าวประกาศ เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)  และเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในการลดความเสี่ยงของ การแพร่ระบาดของโรคฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากประชาชนต้องการรับคำขอความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลและขอรับคำปรึกษาได้ที่ ☎️โทร.02-5026318 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม

Line : กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

Face book : กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

และยังสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ผ่านแอพพิเคชั่น Justice Care ได้อีกด้วย

หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง กองทุนยุติธรรม ยังมีเจ้าหน้าที่ให้บริการท่านเช่นเดิมนะคะ

“เราจะสู้ไปพร้อมกัน ...กองทุนยุติธรรม บริการด้วยใจ”❤️