ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางาน