ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ กรอบรูปหลุยส์ จำนวน ๗ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ กรอบรูปหลุยส์ จำนวน ๗ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อ