ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม 

ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม

   - จำนวน 41 อัตรา (ส่วนกลาง 1 อัตรา ส่วนภูมิภาค 40 อัตรา) 

   - ระยะเวลาในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16- 22 กรกฏาคม 2563 

   - สามารถสอบถามรายเลียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-502 6760 และ 02 - 502 6198


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามประกาศ

https://job-jfo.moj.go.th


เอกสารรายละเอียด

ไฟล์เอกสารรายละเอียด