ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ญอ๕๓๑๑ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ญอ๕๓๑๑ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ