ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโครงฉากพร้อมไฟ Softbox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโครงฉากพร้อมไฟ Softbox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ