ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ