ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา