ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม) สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ